Szacowanie wartości zamówienia na usługę polegającą na „Opracowaniu zautomatyzowanej technologii produkcji wielkogabarytowych, przestrzennych liter reklamowych 3 D”

Szacowanie wartości zamówienia na usługę polegającą na „Opracowaniu zautomatyzowanej technologii produkcji wielkogabarytowych, przestrzennych liter reklamowych 3 D”

Firma WARAN zamierza być beneficjentem programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój PARP, w ramach Poddziałania 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP 2014-2020 i dokonać zakupu usługi polegającej na opracowaniu zautomatyzowanej technologii produkcji wielkogabarytowych, przestrzennych liter reklamowych 3D. W związku z planowaną realizacją projektu zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowych kosztów realizacji tego zamówienia. Prosimy o podanie ceny dla poszczególnych  etapów w tabeli.

 Uprzejmie prosimy o nadsyłanie oszacowań do 23 listopada 2015 r. do godziny 12:00
Oszacowanie prosimy przesłać na adres e-mail: p.glania@waran.pl lub drogą pocztową na adres: WARAN Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Ceglana 6, 87-100 Toruń zgodnie z tabelą.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz