Wdrożenie norm ISO 9001, 14001 oraz 18001

Wdrożenie norm ISO 9001, 14001 oraz 18001

W dniu 21 października 2015 firma Waran otrzymała certyfikaty potwierdzające wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 18001.

ISO 9001 to norma zarządzania jakością. W jej ramach uwzględnione są m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

ISO 14001 jest normą zarządzania środowiskowego. Podstawowym kryterium, na którym opiera się działania w tym zakresie jest identyfikacja aspektów środowiskowych. Tworzy się rejestr tych aspektów i wyszczególnia aspekty znaczące w działalności danej organizacji.

OHSAS 18001 to najczęściej spotykany międzynarodowy odpowiednik polskiej normy PN 18001, która dotyczy zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Dodaj komentarz