Zapytanie ofertowe w ramach programu Inteligentny Rozwój

Zapytanie ofertowe w ramach programu Inteligentny Rozwój

Zapytanie ofertowe

Firma WARAN zamierza być beneficjentem programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój PARP, w ramach Poddziałania 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP 2014-2020 i dokonać zakupu usługi polegającej na opracowaniu zautomatyzowanej technologii produkcji wielkogabarytowych, przestrzennych liter reklamowych 3D. W związku z planowaną realizacją projektu, dochowując zasady konkurencyjności, firma WARAN ogłasza konkurs ofert.

Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonych plikach.

 

Dokumentacja związana z aplikowaniem o środki współfinansowane w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój PARP, w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” 2014-2020

Toruń, 22.12.2015r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Firma WARAN Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Toruniu informuje, iż w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego z dnia 11.12.2015r., na zakupu usługi polegającej na opracowaniu zautomatyzowanej technologii produkcji wielkogabarytowych, przestrzennych liter reklamowych 3D dokonano wyboru oferty złożonej przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Oddział Badawczo Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu.

Dana oferta była jedyną złożoną w postępowaniu ofertowym. Oferent spełnił wszystkie kryteria oraz warunki określone w treści zapytania.

Dodaj komentarz