Aktualności

Szacowanie wartości zamówienia na usługę polegającą na „Opracowaniu zautomatyzowanej technologii produkcji wielkogabarytowych, przestrzennych liter reklamowych 3 D”

Szacowanie wartości zamówienia na usługę polegającą na „Opracowaniu zautomatyzowanej technologii produkcji wielkogabarytowych, przestrzennych liter reklamowych 3 D”

Firma WARAN zamierza być beneficjentem programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój PARP, w ramach Poddziałania 2.3.2 – Bony na innowacje dla MŚP 2014-2020 i dokonać zakupu usługi polegającej na opracowaniu zautomatyzowanej technologii produkcji wielkogabarytowych, przestrzennych liter reklamowych 3D.…