Ogłoszenie sprzedaży przedsiębiorstwa


BIURO LIKWIDATORA
Kancelaria Radcy Prawnego
Jacek Cędrowski
Szosa Lubicka 10/51
87-100 Toruń
tel. 56 621 91 61 kom: 601 624 187
fax. 56 651 00 93
W związku z ogłoszeniem o sprzedaży w drodze przetargu przedsiębiorstwa działającego pod firmą Waran Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji w wyniku posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 2019.12.02, na którym nastąpiło komisyjne otwarcie ofert:
I. stwierdzam, iż najkorzystniejszą ofertą wstępną jaka wpłynęła w wyniku przetargu jest oferta Pana Jana Wróbla - Waran na kwotę 2 652 300 zł (pkt.2.6 lit.e Regulaminu).
II. zarządzam, z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne związane z przyjęciem wprost niniejszej umowy i zawarciem stosownej umowy oraz konieczność prowadzenia dalszych negocjacji celem ustalenia ceny na poszczególne pozycje, z uwagi na kontrpropozycję, prowadzenie dalszych negocjacji w oparciu o treść pkt. 2.3 lit. d w zw. z pkt. 2.4 lit. f Regulaminu, celem sprecyzowania oferty, ustalenia terminu sprzedaży skorelowanego z upływem umowy dzierżawy i wydania ruchomości.
Likwidator
Jacek Cędrowski

1. Ogłoszenie sprzedaż WARAN Sp. z o.o. sp. kom. w likwidacji2. Regulamin sprzedaży likwidacyjnych składników majątku WARAN Sp. z o.o. sp. kom. w likwidacji3. Formularz ofertowy