Składniki majątku

Składniki majątkuSkładniki niskocenne

Składniki niepełnowartościowe